Top

Celon Pharma / Kiełpin

Elewacja z betonu architektonicznego

concreAte sable / wymiary standardowe 120×60

Lokalizacja:

Kiełpin

Projekt:

Pracownia Projektowa Architektury mgr inż.arch.Bogdan Niepsuj

Data realizacji:

2016

System montażu:

Vespol fix

Zdjęcia:

Niewformie Przemysław Kuciński