Top

Celon Pharma / Kiełpin

Fassade aus Architekturbeton

concreAte sable / Standardabmessungen 120×60 

Standort:

Kiełpin

Entwerfen:

Pracownia Projektowa Architektury mgr inż.arch.Bogdan Niepsuj

Umsetzungsdatum:

2016

Installationssystem:

Vespol fix

Fotos:

Niewformie Przemysław Kuciński