Top

Celon Pharma / Kiełpin

Architectural concrete elevation

concreAte sable / standard dimensions 120×60

Location:

Kiełpin

Project:

Pracownia Projektowa Architektury mgr inż.arch.Bogdan Niepsuj

Date of implementation:

2016

Assembly system:

Vespol fix

Photos:

Niewformie Przemysław Kuciński