Top

Hotel & Spa Fabryka Wełny / Pabianice

Architectural concrete wall
concreAte common 120 x 60 cm / 150 x 60 cm

Location:

Pabianice

Project:

C13 Architektura Stosowana

Photo:

Niewformie studio Przemysław Kuciński

Date of implementation:

2012 / 2013

Assembly system:

Vespol fix

Square footage:

420 m²